"major United city" — Słownik kolokacji angielskich

major United city kolokacja
Popularniejsza odmiana: major city
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważne zjednoczone miasto
  1. major przymiotnik + city rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And it seems to be the same in every major city.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo