"luxurious setting" — Słownik kolokacji angielskich

luxurious setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): luksusowe ustawienie
  1. luxurious przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The first man in looked perfectly at home in that luxurious setting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo