"lovely setting" — Słownik kolokacji angielskich

lovely setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urocze ustawienie
  1. lovely przymiotnik + setting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This is one of Manhattan's loveliest settings, like being in the country.

    Podobne kolokacje: