"look simultaneously" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popatrz jednocześnie
  1. look czasownik + simultaneously przysłówek
    Luźna kolokacja

    The scale and complexity of American energy consumption are such that the country needs to look at many different solutions simultaneously.

powered by  eTutor logo