"loan book" — Słownik kolokacji angielskich

loan book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka pożyczki
  1. loan rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Though interest rates are near zero, banks continue to reduce their loan books, which prevents the creation of new jobs.

    Podobne kolokacje: