"load bags" — Słownik kolokacji angielskich

load bags kolokacja
Popularniejsza odmiana: load one's bags
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): torby ładunku
  1. load czasownik + bag rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She loaded her bags with food and went back outside into the street.

    Podobne kolokacje: