ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"load one's bags" — Słownik kolokacji angielskich

load one's bags kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ładunek czyjś torby
  1. load czasownik + bag rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She loaded her bags with food and went back outside into the street.

    Podobne kolokacje: