"literally hang" — Słownik kolokacji angielskich

literally hang kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dosłownie zawieś
  1. hang czasownik + literally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    I mean, he literally hung me out the window by my shirt.

powered by  eTutor logo