"hang low" — Słownik kolokacji angielskich

hang low kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieszać niski
  1. hang czasownik + low przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    She got up to turn on the light that hung low over the table.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo