"like dogs" — Słownik kolokacji angielskich

like dogs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak psy
  1. like czasownik + dog rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She has brown hair, purple eyes, and really likes dogs.

    Podobne kolokacje: