"leave the company" — Słownik kolokacji angielskich

leave the company kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odejdź ze spółki
  1. leave czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    However, he was to leave the company after only a year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo