"learn the ways" — Słownik kolokacji angielskich

learn the ways kolokacja
Popularniejsza odmiana: learn the way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz się dróg
  1. learn czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You're going to need to learn the way to get the best out of each one.

    Podobne kolokacje: