"learn one's ways" — Słownik kolokacji angielskich

learn one's ways kolokacja
Popularniejsza odmiana: learn the way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uczyć się czyjś drogi
  1. learn czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    You're going to need to learn the way to get the best out of each one.

    Podobne kolokacje: