"league is known" — Słownik kolokacji angielskich

league is known kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga jest znana
  1. know czasownik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Until 2007, the league was known as the 2nd Bundesliga.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo