"launch one's season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wystrzelenie czyjś pora roku
  1. launch czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Now being aired on Sundays at 19:40, Shinhwa Broadcast launched its second season with a changed format.

powered by  eTutor logo