PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"later focus" — Słownik kolokacji angielskich

later focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): później nacisk
  1. focus czasownik + later przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Berendt later focused on world music and was one of its early promoters.