"largely gone" — Słownik kolokacji angielskich

largely gone kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w dużej mierze przebyty
  1. go czasownik + largely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The budget largely goes to pay 135,000 workers, including about 58,000 in the security services.

    Podobne kolokacje: