"large grant" — Słownik kolokacji angielskich

large grant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża dotacja
  1. large przymiotnik + grant rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At the time, it was the largest private grant ever made to a State institution.

powered by  eTutor logo