"annual grant" — Słownik kolokacji angielskich

annual grant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): roczna dotacja
  1. annual przymiotnik + grant rzeczownik
    Silna kolokacja

    The annual grant pays $5,000 to a graduate student studying violence against women.

powered by  eTutor logo