"large arrangement" — Słownik kolokacji angielskich

large arrangement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duże ustawienie
  1. large przymiotnik + arrangement rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This can result in very large arrangements depending on the shape of the keys and any modifications made to the basic design.