eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"arrangement" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

arrangement rzeczownik

rzeczownik + arrangement
Kolokacji: 107
security arrangement • flower arrangement • string arrangement • wheel arrangement • travel arrangement • business arrangement • ...
arrangement + czasownik
Kolokacji: 84
arrangement makes • arrangement allows • arrangement continues • arrangement works • arrangement lasts • ...
czasownik + arrangement
Kolokacji: 38
make arrangements • feature arrangements • write arrangements • include arrangements • discuss arrangements • ...
przymiotnik + arrangement
Kolokacji: 253
special arrangement • similar arrangement • financial arrangement • orchestral arrangement • musical arrangement • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 36
1. new arrangement = nowe ustawienie new arrangement
4. financial arrangement = finansowe ustawienie financial arrangement
9. floral arrangement = aranżacja kwiatowa floral arrangement
10. original arrangement = pierwotne ustawienie original arrangement
11. necessary arrangement = niezbędne przygotowanie necessary arrangement
12. current arrangement = obecne ustawienie current arrangement
14. political arrangement = polityczne ustawienie political arrangement
15. final arrangement = ostatnie przygotowanie final arrangement
16. complex arrangement = skomplikowane ustawienie complex arrangement
18. prior arrangement = wcześniejsze przygotowanie prior arrangement
19. domestic arrangement = domowa aranżacja domestic arrangement
20. power-sharing arrangement = ustawienie dzielenia się władzą power-sharing arrangement
21. formal arrangement = formalne ustawienie formal arrangement
23. social arrangement = spotkanie towarzyskie social arrangement
24. temporary arrangement = prowizoryczne przygotowanie temporary arrangement
25. constitutional arrangement = konstytucyjne przygotowanie constitutional arrangement
26. simple arrangement = proste ustawienie simple arrangement
27. common arrangement = wspólne ustawienie common arrangement
30. complicated arrangement = skomplikowane ustawienie complicated arrangement
31. present arrangement = obecne ustawienie present arrangement
32. transitional arrangement = porozumienie przejściowe transitional arrangement
33. interim arrangement = doraźne ustawienie interim arrangement
34. institutional arrangement = rozwiązanie instytucjonalne institutional arrangement
35. spatial arrangement = ugrupowanie przestrzenne spatial arrangement
36. unique arrangement = ustawienie jedyne w swoim rodzaju unique arrangement
przyimek + arrangement
Kolokacji: 15
by arrangement • of arrangements • with arrangements • for arrangements • on arrangements • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.