"current arrangement" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne ustawienie
  1. current przymiotnik + arrangement rzeczownik
    Silna kolokacja

    She wasn't attempting in any way to take advantage of the current arrangement.