Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"kręgiel" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kręgiel" po polsku

kręgiel

obrazek do "pin" po polsku Skittles Ten Pin Bowling Alley unsettling Bowling Pin
rzeczownik
 1. pin ** , bowling pin
  • kręgiel (w grze w kręgle) [policzalny]
   The bowling ball knocked all the pins over. (Kula do kręgli przewróciła wszystkie kręgle.)
   link synonim: skittle
 2. skittle    BrE
  link synonimy: bowling pin, pin
 3. ninepin
  • kręgiel (jeden z dziewięciu kręgli)

Powiązane zwroty — "kręgiel"

rzeczownik

"kręgiel" — Słownik kolokacji angielskich

bowling pin kolokacja
 1. bowling rzeczownik + pin rzeczownik = kręgiel (w grze w kręgle)
  Zwykła kolokacja

  Is that the crash of bowling pins in the background?

  Podobne kolokacje: