"know for one's seasons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiedzieć dla czyjś pory roku
  1. know czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He is best known for his six-plus seasons with the Green Bay Blizzard.

powered by  eTutor logo