"kiss one's way" — Słownik kolokacji angielskich

kiss one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całować czyjś droga
  1. kiss czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He kissed his way up to her mouth and made love to it.

    Podobne kolokacje: