"kid called" — Słownik kolokacji angielskich

kid called kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziecko zadzwoniło
  1. call czasownik + kid rzeczownik
    Silna kolokacja

    "I think maybe one of the kids called."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo