PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"jointly buy" — Słownik kolokacji angielskich

jointly buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wspólnie kup
  1. buy czasownik + jointly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Three regional Bell companies are exploring the possibility of jointly buying time from long-distance telephone service providers, hoping to get a better deal with their combined size.