ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"inwardly focused" — Słownik kolokacji angielskich

inwardly focused kolokacja
Popularniejsza odmiana: focus inwardly
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w duchu skupić
  1. focus czasownik + inwardly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Almost involuntarily, his question caused her to draw back, to focus inwardly, to take stock of the force she always felt within herself.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo