PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"focus inwardly" — Słownik kolokacji angielskich

focus inwardly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup w duchu
  1. focus czasownik + inwardly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Almost involuntarily, his question caused her to draw back, to focus inwardly, to take stock of the force she always felt within herself.