"into the book" — Słownik kolokacji angielskich

into the book kolokacja
Popularniejsza odmiana: into a book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do książki
  1. into przyimek + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    However, the last one will never be made into a book.

    Podobne kolokacje: