"into a book" — Słownik kolokacji angielskich

into a book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do książki
  1. into przyimek + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    However, the last one will never be made into a book.

    Podobne kolokacje: