"into drinking" — Słownik kolokacji angielskich

into drinking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do picia
  1. into przyimek + drinking rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Sometimes, the men say, personal problems lead to relapses into drinking or drugs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo