"into books" — Słownik kolokacji angielskich

into books kolokacja
Popularniejsza odmiana: into a book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do książek
  1. into przyimek + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    However, the last one will never be made into a book.

    Podobne kolokacje: