"interesting post" — Słownik kolokacji angielskich

interesting post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interesująca poczta
  1. interesting przymiotnik + post rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Sasha had an interesting post on his blog about how horrible the typical conference call is.