"insert tubes" — Słownik kolokacji angielskich

insert tubes kolokacja
Popularniejsza odmiana: tube is inserted
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rury wkładki
  1. insert czasownik + tube rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A second, smaller tube, open at the bottom was inserted into the first.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo