BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"tube is removed" — Słownik kolokacji angielskich

tube is removed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rura jest usunięta
  1. remove czasownik + tube rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The tubes are removed at the end of each treatment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo