MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"tube is inserted" — Słownik kolokacji angielskich

tube is inserted kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rura jest włożona
  1. insert czasownik + tube rzeczownik
    Silna kolokacja

    A second, smaller tube, open at the bottom was inserted into the first.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo