"innovative style" — Słownik kolokacji angielskich

innovative style kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowatorski styl
  1. innovative przymiotnik + style rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Consequently, he developed an innovative artistic style with universal appeal.

powered by  eTutor logo