"initial setting" — Słownik kolokacji angielskich

initial setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie pierwszej litery
  1. initial przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The initial setting of the presynaptic release mechanism seems to determine their relative importance.

    Podobne kolokacje: