ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"increasingly unstable" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): coraz bardziej niestabilny
  1. increasingly przysłówek + unstable przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    Krypton, a planet in sector 2813, was growing increasingly unstable.

powered by  eTutor logo