"increasingly successful" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): coraz bardziej udany
  1. increasingly przysłówek + successful przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    Since the mid-1990s, this industry has become increasingly successful.

powered by  eTutor logo