ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"increasingly interested" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): coraz bardziej zainteresowany
  1. increasingly przysłówek + interested przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    By the end of the 1980s, he became increasingly interested on the advertising market.

powered by  eTutor logo