"increasingly heavy" — Słownik kolokacji angielskich

increasingly heavy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): coraz bardziej ciężki
  1. increasingly przysłówek + heavy przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    The command post received increasingly heavy fire and was in danger of being overwhelmed.

powered by  eTutor logo