"increasingly dangerous" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): coraz bardziej niebezpieczny
  1. increasingly przysłówek + dangerous przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    Here again, the paralysis in nuclear policy is creating an increasingly dangerous situation.

powered by  eTutor logo