"incorporate the use" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): włącz wykorzystanie
  1. incorporate czasownik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Its design incorporates the use of a time ball.

    Podobne kolokacje: