"include a woman" — Słownik kolokacji angielskich

include a woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: include women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj kobietę
  1. include czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These people are all white, officials said, and include two women.

    Podobne kolokacje: