"include women" — Słownik kolokacji angielskich

include women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj kobiety
  1. include czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    These people are all white, officials said, and include two women.

    Podobne kolokacje: