"important book" — Słownik kolokacji angielskich

important book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważna książka
  1. important przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In China, six holes may be used on important books.