"import books" — Słownik kolokacji angielskich

import books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książki importowe
  1. import czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the last decades of the century, it also imported and sold books about Korean topics that had been published abroad.

    Podobne kolokacje: