"implement ways" — Słownik kolokacji angielskich

implement ways kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drogi narzędzia
  1. implement czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Beeching reports made no attempt to implement ways by which loss-making lines might be made to remain open and turn a profit.

    Podobne kolokacje: